…
23 Temmuz 2020, Perşembe Ankara

2020 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "ÇASGEM İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Faaliyeti" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.


2020 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "ÇASGEM İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Faaliyeti" sürecinin izleme faaliyeti tamamlanmış olup Bakanlık Makamının 17.07.2020 tarihli ve 07 sayılı onayı ile izleme faaliyeti sonlandırılmıştır.