23 Ekim, 2018 - Salı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 2017 yılı başından beri yürüttüğümüz Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2018 yılında daha büyük hedeflere ulaşmak için çok güçlü teşvikler hazırladık.  Bu kapsamda 2 farklı teşvik 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

1-“YENİ NESİL TEŞVİK UYGULAMASI

İmalat ve bilişim sektörünü stratejik sektör olarak belirlediğimiz “Yeni Nesil Teşvik” uygulamasına ait ikincil düzenlemeler 20 Haziran 2018 itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Yeni Nesil Teşvik” kapsamında;

 • 1/1/2018 geçerli olmak üzere bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave edilen her sigortalı için 12 ay süreyle vergi ve prim desteği sağlayacağız.
 • İmalat ve bilişim sektörüne ayrıcalık tanınarak asgari ücret üzerinden değil çalışanın aldığı 5.412 TL brüt ücrete kadar azami 2.151 TL prim ve vergi desteği vereceğiz.

Buna göre ilave istihdam desteğinden yararlanacak bilişim sektörü işyerleri aşağıdaki gibidir;

 • 58.21 Bilgisayar Oyunlarının yayımlanması
 • 58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
 • 61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
 • 61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
 • 62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
 • 62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
 • 62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
 • 62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
 • 63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
 • 63.12 Web portalları
 • 63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmetleri
 • Bilişim ve imalat dışındaki diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden 883 TL vergi ve prim desteğini sağlayacağız.
 • 31/12/2020 tarihine kadar uygulanacak teşvikten yararlanma süresini kadınlar, gençler ve engelliler için 18 ay, diğer çalışanlar için 12 ay olarak düzenledik.

2-BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİK UYGULAMASI

İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize yönelik olarak hayata geçirilecek“Bir Senden Bir Benden Teşvik”i uygulaması ile küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim, vergi ve ücret desteği vereceğiz.

Bu kapsamda;

 • İmalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran işverenlerimizin, 2018 yılında ilave olarak işe aldıkları işçilerin  iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacaktır.
 • İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekmektedir.
 • 31/12/2018 tarihine kadar devam edecek teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabilecektir.
 • 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil): 2.486,14-TL  destek sağlanacaktır.

Önceliğimiz ve hedefimiz istihdam” sloganıyla çıktığımız bu yolda 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hayata geçirilen yeni teşviklerimizin çalışma hayatımıza, istihdamımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.                                  

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

                                                                                                                  JÜLİDE SARIEROĞLU


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA