19 Eylül, 2018 - Çarşamba


 

KIDEM TAZMİNATI

1475  Sayılı  İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik  13 üncü Fıkrası gereğince;  bu Kanuna  tabi  işçilerin  kıdem  tazminatlarının  yıllık  miktarı en  yüksek  devlet memuruna  bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. 

12.09.1980 - 31.12 1982  döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı  30  günlük asgari  ücretin  7.5  katından  fazla  olamamaktaydı.  

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt   tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar 

Not : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyannca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  -Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda % 255'ine, 
  -Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda % 215'ine,
  -Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda %195'ine, 
  -Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,
  -Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,
  -Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda % 85'ine, 
  -Diğerlerinde % 55'ine,
oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan  Başbakanlık  Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

 
01/07/2018 tarihi itibarıyla:
1- Aylık göstergesi: 1.500, Aylık katsayısı: 0,11794      
  1.500 x 0,11794 =   176,910
2- Ek göstergesi: 8000, Aylık katsayısı: 0,11794      
  8.000 x 0,11794 =   943,520
3- Kıdem Aylığı Toplam göstergesi: 500, Aylık katsayısı:      
  500 x 0,11794 =   58,970
4- Taban Aylığı göstergesi: 1.000, Taban Aylık katsayısı: 1,8461  
  1.000 x 1,8461 =   1.846,100
5- (Aylık Gösterge + ek Gösterge) X, Aylık katsayısı x 2,15 (% 215)      
  1.500 + 8.000 =   9.500
  9.500 x 0,11794 =   1.120,430
  1.120,430 x 2,15 =   2.408,924
             
= 176,910 943,520 58,970 1.846,100    2.408,924
=        5.434,42 TL        

 

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı

 

 
© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA