İŞ MÜFETTİŞLİĞİ YETERLİK SINAVI YAZILI BÖLÜMÜ SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU
13 Mayıs 2016 tarihinde yazılı bölümü yapılan İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında ekli listede belirtilen İş Müfettişi Yardımcıları başarılı olup, Bakanlık Makamının 17.01.2017 tarih ve 1 sayılı Olur’u ile İş Müfettişliği yeterlik sınavı sözlü bölümüne girmeye hak kazanmışlardır.

İş Müfettişliği Yeterlik Sınavının Sözlü Bölümü;

İşin Yürütümü Yönünden ilan edilen başarı sırasına göre;

1 ila 13. sıradakiler için 21.03.2017

14 ila 25. sıradakiler için 22.03.2017

İşin Sağlığı ve Güvenliği Yönünden ilan edilen başarı sırasına göre;

1 ila 13. Sıradakiler için 23.03.2017

14 ila 25. Sıradakiler için 24.03.2017

26 ila 37. Sıradakiler için 27.03.2017

38 ila 49. Sıradakiler için 28.03.2017

50 ila 61. Sıradakiler için 29.03.2017

62 ila 73. Sıradakiler için 30.03.2017

74 ila 85. Sıradakiler için 31.03.2017

 

Tarihlerinde saat 09.00’da Başkanlığımız C – Blok 11.Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

© 2017 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA