KPSS 2016/2 YERLEŞTİRMELERİ SONUCUNDA BAKANLIĞIMIZ KADROLARINA ATANMAYA HAK KAZANANLARIN ATAMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan KPSS 2016/2 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı’na (Atama Şubesi;17.Cadde No:13 B Blok K:1 Emek/Çankaya/ANKARA) 27/01/2017 tarihi Cuma akşam saat:17:00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmelidir.),

 2. Fotoğraflı özgeçmiş (Varsa sertifika v.b. belgelerin eklenerek),

 3. Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 4. Ortaöğrenim belgesi (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için),

 5. 4 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı),

 6. Erkek adaylar için; Askerlik Durum Belgesi (Tecilli olanlar için), Terhis Belgesi (Askerliğini tamamlayanlar için), Muaf tutulduğuna dair belge (Muaf olanlar için),

 7. Adli sicil belgesi,

 8. Sağlık raporu (Devlet Kurumlarından),

 9. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

 10. Mal bildirim formu (Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.),

 11. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için hizmet belgesi,

 12. ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen özel şartlara uygunluk belgeleri.

 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Eksiksiz doldurulup 4 nüsha halinde çoğaltılıp, her birine vesikalık fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak tek sayfaya sığacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.)

 

İletişim için: Personel Dairesi Başkanlığı Tel. No: 0312 296 61 33

 

 

NOT: Adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz ederek, fotokopisi ile başvurmaları durumunda, belgeler Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.
 

© 2017 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA