25 Mart, 2017 - Cumartesi

26.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINI KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 26.12.2015 tarihinde yapılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı ve sözlü kısımlarında başarı göstererek giriş sınavını kazanmış olan adayların isimleri aşağıda ilan edilmiştir.

Sınavı kazanmış olan adayların atamalarının yapılabilmesi için Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına aşağıda belirtilen örnek dilekçe ve eki belgeler ile birlikte en geç 16 Aralık 2016 tarihine kadar eksiksiz olarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Atama yapılması için hazırlanması gereken belgeler (Belgelere Personel Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasından erişilebilir).

 1. Sağlık Kurulu Raporu (sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olduğunu gösterir şekilde tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak)

 2. Yüksek öğrenim diploması, öğrenim belgesi aslı veya noterden tasdikli bir örneği (aslına göre Bakanlıkça onaylanacak suretler de kabul edilecektir.)

 3. Güvenlik Soruşturması, Arşiv Araştırması Formu ve Kimlik fotokopisi (4 adet Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış.),

 4. 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’egöre),

 5. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge,

 6. KPSS Sonuç Belgesinin aslı veyainternet çıktısı,

 7. Ortaokul ve dengi lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde (Hazırlık vb) mezun oldukları kurumlardan alacakları öğrenim belgeleri veya belgelerin onaylı sureti,

 8. Yabancı Dil Sınavı sonucunu gösterir belgeye sahip olanlar için (YDS, TOEFL vb) ilgili belgenin aslı veya internetçıktısı,

 9. Resmi Kurumlarda görev yapanlar için bulundukları derece ve kademeyi gösterir belge,

 10. Mal bildirim formu (1sayfaya önlü-arkalı şekilde doldurulacak ve kapalı zarf içerisinde teslimedilecektir. Atama işlemi tamamlanana kadar, mal bildiriminde bir değişiklik olduğunda teslim edilen mal bildirimi formu yenilenecektir.)

 11. Adli Sicil Belgesi

Dilekçe Örneği

© 2017 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA