ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ HİBE PROGRAMI
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program otoritesi Merkezi  Finans ve İhale Birimi (CFCU) olan IPA-1 "Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma" bileşeni kapsamında Genel Müdürlüğümüz Operasyonel Faydalanıcısı olduğu “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmış ve hizmet bileşeni Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün teknik desteği ile 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştır. 

Her düzeyde sosyal diyalogun geliştirilmesi amacını içeren projenin hibe bileşeni için (TR2013/0119.03.01-02) ise 15 Ağustos 2016 tarihinde CFCU'nun ve Bakanlığımızın resmi internet sayfalarında (www.cfcu.gov.tr, www.csgb.gov.tr ) hibe çağrı duyurusu yapılmıştır.

 

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı Dokümanları:

© 2017 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA