30 Mart, 2017 - Perşembe

BAKANLIĞIMIZ ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Bakanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlığımız Etik Komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

 

İltişim Bilgileri:

Komisyon Başkanı

Serhat AYRIM

Müsteşarlık Makamı

Müsteşar Yardımcısı

e-mail: sayrim@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 60 31
 

 

Komisyon Üyeleri

Hamza GÜNEŞ

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanı

e-mail: hgunes@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 61 31
 

 

Mehmet BAŞ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Vekili

e-mail: mehmet.bas@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 63 82
 

 

Şeref KAZANCI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

e-mail: skazanci@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 64 93
 

 

Oğuzhan TEKİN

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşaviri

e-mail: oguzhan.tekin@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 64 80
 

 

İlknur ÇİFTEHAN

Personel Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

e-mail: iciftehan@csgb.gov.tr

Tel: 0312 296 61 38
© 2017 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA