Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk


Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yönetmeliğin İdarenin temsili başlıklı 18/2 inci Madde "Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı e­posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü gereğince Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.

İletişim Bilgileri:
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Arabuluculuk Sekreterya :
Telefon :90 (312) 296 61 61
Faks :90 (312) 296 18 73