…
…
…
…
21 Şubat 2020, Cuma İstanbul,Türkiye

Bakan Selçuk, “Çalışma Hayatı Buluşmaları”nın İlkini Başlattı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen “Çalışma Hayatı Buluşmaları 1-Hukuki Uygulamaların Analizi” adlı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programın açılış konuşmasında, işveren ve işçi temsilcileriyle sürekli diyalog halinde olduklarını belirtti.

Bakanlığımıza işçi ve işveren tarafından en çok gelen taleplerden bir tanesinin de yargı uygulamaları konusu olduğunu söyleyen Selçuk, çalışma hukukuyla ilgili yargı uygulamaları konusunda yüksek yargı mensupları ve hukukçularla bir araya gelip bir masa etrafında konuşma arzularının kendilerine iletildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, “Türkiye’nin daha güçlü, daha huzurlu ve müreffeh bir ülke olmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki daha güçlü bir Türkiye’yi daha çok üreten ve kazandıkça daha çok paylaşan bir ekonomi içinde kurabiliriz. Hepimizin ortak arzusu, ekonomimizin büyümesi ve daha fazla istihdam sağlanması.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 83 milyon nüfusu ile büyük bir potansiyelinin olduğunu kaydeden Selçuk, SGK’nın 2019 verilerini şöyle paylaştı:

“Ülkemizde 22 milyonun üstünde aktif sigortalı bulunuyor. 22 milyon sigortalı, bir taraftan bakmakla yükümlü oldukları aile efradının geçimini sağlıyor. Bu 22 milyon sigortalı içerisinde en büyük grubu, 4A statüsündeki 16 milyon çalışan oluşturuyor. Bizim 1 milyon 900 bin de işyerimiz, işverenimiz mevcut.”

İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin her şeyden önce iki taraf arasında yapılmış hukuki sözleşme olan bir iş akdine dayandığını söyleyen Bakan Selçuk, bu durumun sadece sözleşme taraflarını değil herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

“Çalışma Hayatındaki 3 Aktör Önemli Rol Üstleniyor”

Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşçi ve işverenin yanı sıra çalışma hayatında biz devlet olarak üçüncü aktörüz. Toplumun tüm kesimlerinin menfaatlerini korumak ve ortak paydayı gözetmek üzere çalışma hayatında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmekteyiz. Emeklilerimizi, yaşlılarımızı, engellilerimizi, köylümüzü, çiftçimizi her kesimin çalışma hayatındaki menfaatlerini korumaya, bu anlamda da düzenlemeleri revize etmeye çalışıyoruz. İşte çalışma hayatında bu üç aktör, yani işçi, işveren ve hükümetimiz sosyal diyalog ve çalışma barışının pekiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmekte.”

Bakan Selçuk, çalışma hayatına yönelik reform niteliğinde düzenlemeler yaparak önemli kanunlar çıkardıklarını söyledi.

Selçuk, ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak hazırlanan 4857 sayılı yeni İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Reformu, 18 yaşın altındaki herkese ve gelir seviyesi düşük vatandaşlara sağlık güvencesi sağlayan Genel Sağlık Sigortası, sendikal hayatı ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uyumlu hale getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi yeni istihdam modelleri gibi birçok alanda düzenlemeler getirildiğini kaydetti.

Dijital çağda “işin geleceğinin” de konuşulması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, “Çalışma hayatı da dönüşmeye başladı. Eskisine göre hızla bir değişim görüyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Toplantımızın temel amacı, yargı ile işçi ve işveren taraflarını bir araya getirerek buradaki sunumları göz önüne alarak önümüzdeki günlerde bunlara dair çözümler üretmeye çalışmak. Mevzuatta eksiklik ve boşluklar olduğu zaman da bunlara ilişkin tespitleri beraber yapacağız.”

Arabulucular 802 Bin 36 Dosyadan 493 Bin 798'inde Anlaşma Sağladı"

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la birlikte, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜRK-İŞ temsilcisi, HAK-İŞ temsilcisi, TOBB temsilcisi, MÜSİAD temsilcisi ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Gül, "Ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi hukuki istikrarla bütünleşmesiyle mümkündür. Özellikle ihtisas mahkemeleri önümüzdeki dönemde hedef olarak alınan çalışma başlıklarından biridir. Mesleğe başladığında hakimlerin, hukuk ve ceza hakimi olarak belirlenmesi ve meslek hayatı boyunca bu ihtisas alanında hizmet vermesi önemli bir hedefimizdir. Yine yakın zamanda kanunlaşmasını beklediğimiz konulardan birisi olarak da ticareti ve çalışma hayatını ilgilendiren bazı konularında il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde davalarının görülmesi hedef olarak karşımızda. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak temel amacımız ve yaklaşımımızdır. Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandığını sizlerle paylaşabilirim. Yani başarı oranı yüzde 63. 878 iş mahkemesinin 1 yılda bakacağı dava, arabuluculuk mekanizmasıyla birkaç haftada çözümlenmiş oldu" dedi.

“Çalışma Hayatı Buluşmaları” Seri Şekilde Devam Edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Çalışma Hayatı Buluşmaları” serisinde işçi ve işvereni farklı konularda bir araya getirmeye devam edecek. Belirlenen konular farklı temalarla uzmanlar tarafından istişare edilecek.