27 Eylül 2022, Salı

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP) Bilgi Teknolojileri Sistem Merkezi 25 kVA Gücünde Modüler Rack Tipi Paralel Yedekli Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) Mal Alımı İhalesi (İhale No: FRIT1-MOLSS-WB-M-07)


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (İdare), ilgilenen firmaları aşağıda belirtilen malın temini için Dünya Bankası ihale usul ve esasları doğrultusunda birim fiyat bedel üzerinden tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

No

Malın Adı ve Kısa Açıklaması

Birim

Miktar

 1

25 kVA Gücünde Modüler Rack Tipi Paralel Yedekli Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)

(1 Set: 1 adet şase, 2 adet modül, 1 adet akü grubu)

Set

1

 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır. 

Tekliflerin, tekliflerin son verilme tarihinden itibaren doksan gün (90) süreyle geçerli olması gerekmekte olup, fiyat teklifleri Amerikan Doları (USD) veya Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden verilebilir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

Teklif Vermeye Davet (TVD) Dokümanı İçin Tıklayınız...