…
20 Aralık 2019, Cuma Ankara-Türkiye

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) 7. İzleme ve Değerlendirme Kurulu ve Eylem Planları (2020-2023) Hazırlık Toplantısı


Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) 7. İzleme ve Değerlendirme Kurulu ve Eylem Planları (2020-2023) Hazırlık Toplantısı ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, sosyal taraflar, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri başta olmak üzere çalışma hayatının tüm paydaşlarının katılımıyla 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref KAZANCI’nın açılış konuşmalarıyla başlamış olup Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2017-2019) dönemini kapsayan tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmalar aktarılmış ve akabinde Ulusal İstihdam Stratejisi Taslak Eylem Planları (2020-2023) tedbirlerine ilişkin görüş ve değerlendirmeler alınmıştır.