…
02 Aralık 2019, Pazartesi

Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu


Genel Müdürlüğümüz tarafından IPA 2 (Katılım Öncesi Yardım Aracı) “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020 (EESP SOP)” çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonun ilk bilgilendirme günü 28-29 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları, sosyal taraflar, üniversite temsilcileri ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Söz konusu bilgilendirme günleri Genel Müdürümüz Nurcan ÖNDER, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel GUTIERREZ-HIDALGO ve Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır, ardından hibe tanıtımına ilişkin sunumlar ve soru cevaplar ile devam eden program, hibe faydalanıcılarına yönelik proje teklifi hazırlama eğitimi ile tamamlanmıştır.