Görevlerimiz


Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığını

a) Genel müdürlüğün görev alanına giren konularda uluslararası ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ilgili daire başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek
b) Uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yaparak uluslararası kuruluşların çalışma hayatına dair gündemini takip etmek
c) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
ç) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek