Görevlerimiz
Teşkilatlanma ve Kadro Daire Başkanlığı

a) Kamu yönetiminin ve teşkilatının (Kamu İktisadi Teşebbüsleri dâhil) geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak.
b) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuata göre kamu personelinin kadro ve pozisyon işlemlerini yürütmek.
c) Kadro ve pozisyon unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılmasını sağlamak, iş analizleri ve görev tanımlarını yapmak veya yaptırmak.
ç) Görev alanına ilişkin olarak mevzuat taslakları hazırlamak, hazırlanan taslakları incelemek, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş tesis etmek, rehberlik yapmak.
d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.