Şube Müdürlükleri
  Birim : İşçi ve İşveren Sendikaları Şubesi
  Şube Sorumlusu : Saim ŞENTÜRK
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 6279
  E-Mail : ssenturk@ailevecalisma.gov.tr
  Birim : Kamu Görevlileri Sendikası Şubesi
  Şube Sorumlusu : Taner BALCI
  Unvan : Şube Koordinatörü
  Telefon : 0312 296 6284
  E-Mail : tbalci@ailevecalisma.gov.tr
  Birim : İşçi Ceza Paraları Şubesi
  Şube Sorumlusu : Kazim AKKAYA
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 6509
  E-Mail : kakkaya@ailevecalisma.gov.tr