Görevlerimiz
Sendikalar Daire Başkanlığı

a) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan sendikalar ile konfederasyonların, iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarını tutmak ve tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasını sağlamak, genel kurul evraklarının ve tüzüklerin incelenmesi gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
b) 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununa göre kurulan sendikalar ile konfederasyonların, iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarını tutmak ve tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasını sağlamak, genel kurul evraklarının ve tüzüklerin incelenmesi gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarını belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak.
ç) 6356 ve 4688 sayılı Kanunlar uyarınca talep edilen konular hakkında Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
d) 6356 ve 4688 sayılı Kanunlar kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
e) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.