Görevlerimiz
Kamu Personel Verileri Daire Başkanlığı

a) Kamu personeline ilişkin verileri (kadro ve pozisyon bilgileri dâhil) merkezi olarak tutmak.
b) Kamunun dijital dönüşümü (e-devlet dönüşümü) çerçevesinde görev alanına giren konularda kurumlar arası veri değişimi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Kamu personeline ilişkin veriler üzerinde istatistik çalışmaları yaparak raporlandırmak.
ç) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.