Görevlerimiz




Kamu Hizmetlerine Alım Daire Başkanlığı

a) Kamu personelinin hizmete alınmasında adalet ve liyakatin sağlanması amacıyla inceleme ve araştırmalar yapmak ve usuller geliştirmek.
b) Kamu personelinin alım ilanlarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek, ilanları merkezi olarak yayınlamak, erişilebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
c) Görev alanına ilişkin olarak mevzuat taslakları hazırlamak, hazırlanan taslakları incelemek, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş tesis etmek, rehberlik yapmak.
ç) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.