Görevlerimiz
Kamu Görevlileri Sendikaları Daire Başkanlığı

a) Toplu sözleşme görüşmeleri ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
b) Toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kapsamında oluşabilecek tereddütlere yönelik görüş vermek,
c) Kamu Personeli Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
ç) Kamu İşveren Heyetini temsilen yetkili kurullarla kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek