Görevlerimiz
Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanlığı

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına yürüttükleri hizmetin niteliğine uygun personel sistemi ve statüleri oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.
b) Genel hak ve yasaklar, adaylık, disiplin, izin, yer değiştirme ve geçici görevlendirme gibi personel hukukuna ilişkin konularda araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak.
c) Kamu personelinin mali ve sosyal haklar ile yardımlarına ilişkin araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak, analizler yaparak raporlandırmak.
ç) Kamu işverenini temsilen yetkili kurullarla kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda koordinasyon hizmetlerini yürütmek.
d) Görev alanına ilişkin olarak mevzuat taslakları hazırlamak, hazırlanan taslakları incelemek, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş tesis etmek, rehberlik yapmak.
e) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.