19 Eylül, 2018 - Çarşamba ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

     
İbrahim DEMİRCAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetler Daire
Başkanı V.
Kamil YEŞİLYAPRAK
Sendikalar Daire Başkanı
Mustafa SÜSLÜ
Mali Hizmetler Daire Başkanı
     
     
İbrahim DEMİRCAN
İstihdam Politikaları Daire Başkanı
Hüseyin SEYREKOĞLU
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı
Hicret BOZOKLU
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire
Başkanı
     
   
     
 
Ömer GÜMÜŞ
Mevzuat Daire Başkanı
 © 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA