16 Kasım, 2018 - Cuma EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI
Sandık Başkanı Osman Balamir konuşmasında;

“Sandığımız türü, adı, büyüklüğü ve işlevi 1922 den bugüne emeğin korunması amaçlı onurlu bir süreçle bugüne gelmiştir. Bizler Sandığın, emeğin var oluşunu tırnakları ile kazıyan işçimizin, üyemizin sosyal amaçlarını gerçekleştirmede, faaliyetlerin devamını sağlama da inancımızı 'Türkiye Taşkömürü kurumumuzdaki işçi azalması etkilese de ” yitirmeyeceğiz.

Üyelerimizin mutlu, huzurlu olması adına faaliyetlerimizi aksatmadan mükemmelliğin sınırı zorlayarak ayakta kalmaya devam edeceğiz. Ancak işçi azalması ve yeni işçi alınmaması işçi sağlığı ve iş güvenliğini riske ediyorsa sessiz kalamayız. Örgütsel bağımsızlığımızı devam ettirip üretken birey olarak topluma olan duyarlılığı ile sorumluluklarımız gereği farkındalık yaratarak çabamızı göstererek inancımızı yitirmeyelim. Üyelerimizin yaşam yerleri olan Amasra, Ereğli ye ve Üniversite ağırlıklı gelişme gösterse de göç, işsizlik istihdam sorunu olduğu sürece bu hedefe yönelik projeler ortaya koymalıyız. Bunları yaparken proje destek yöntemi konuyu çok ayaklı duruma sokmakta, çözümde Sandık yönetmenliği açık ve net değildir. Örnek AB hibe projelerini Konut, iş sağlığı, iş güvenliği hibe projelerine devletimiz de katkı vermekte çözüm için ancak bu konuda çalıştay da alınan kararlar hedefini görecek şekilde yönetmelik değişikliğine yansıtılmalıdır. 2000 de değişen Amelebirliği Yönetmeliği çok acil hızla günün koşullarına üyelerimizin menfaatti doğrultusunda cevap verecek şekilde değiştirilmelidir. Bugüne kadar öneri ile tecrübe ve mükemmelliğin sınırı olmadığı ifadeleri ile tenkit ve yorumlarla yol almamız da bize hedef çizen başta Sayın Bakanımıza ve diğer Bakanlarımıza katkılarından dolayı teşekkürü borç bilirken Sayın. Müsteşar, Müsteşar Yardımcım, Daire Başkanlarımıza öneri ve tenkitleri ile yarınımızı güvenli hale getirmeye çalışan Teftiş Kurulumuza ve Müfettişlerimize en içten duygularla camiam adına sonsuz Teşekkür ediyor Sandığımızı onurlu, güçlü, itibarlı bir kurum yapma yolunda bize destek veren Danışma Kurulu üyelerimize, Sandık üyelerimize ve katılımcılara hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım” diyerek sözlerini tamamladı.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA