2021 Yılında Üyelere Yapılacak Yardımlara İlişkin Katsayılar
2021 YILINDA ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KATSAYILAR

1- SON YARDIM  4,20 TL/Gün.
 
2- CENAZE DEFİN YARDIMI
a) ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE 5.040,00 TL.
b) AİLE BİREYİ İÇİN 760,00 TL.
 
3- ÖĞRENİM YARDIMI 325,00 TL/Ay
  AÇIK ÖĞRETİM 100,00 TL/Ay
 
4- ÖDÜNÇ PARA YARDIMI:
  İkraz Tutarı Vade(ay) Taksit Tutarı Gider Karşılığı Net Ödenen
  6.360.-TL 12 530.- TL 360.- TL 6.000.- TL
  6.540.-TL 18 365.- TL 540.- TL 6.000.- TL
  6.720.-TL 24 280.- TL 720.- TL 6.000.- TL
  12.720.-TL 12 1.060.- TL 720.- TL 12.000.- TL
  13.080.-TL 18 726.- TL 1080.- TL 12.000.- TL
  13.440.-TL 24 560.- TL 1.440.- TL 12.000.- TL
 
5- KONUT EDİNDİRME KREDİSİ  18.000,00 TL.
  (Kooperatif ortaklarına 30 ay vade %20 gider karşılığında) Net:14.400,- TL.
 
6- KONUT ONARIM KREDİSİ 13.440,00 TL.
 

(Heyelan,Yangın, Sel vb.Tabii Afetler için 24 ay vade %12 gider karşılığı) Net:12.000.- TL.

İsteğe Bağlı Üyeler 2021 Yılı Boyunca  Aylık  190,00 TL. Üyelik Aidatı Ödeyeceklerdir.