2023 Yılında Üyelere Yapılacak Yardımlara İlişkin Katsayılar


2023 YILINDA ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KATSAYILAR

1- SON YARDIM 8,00 TL/Gün.
 
2- CENAZE DEFİN YARDIMI
a) ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE 10.560,00 TL.
b) AİLE BİREYİ İÇİN 1.600,00 TL.
 
3- ÖĞRENİM YARDIMI 640,00 TL/Ay
  AÇIK ÖĞRETİM 256,00 TL/Ay
 
4- ÖDÜNÇ PARA YARDIMI:
  İkraz Tutarı Vade(ay) Taksit Tutarı Gider Karşılığı Net Ödenen
  10.600.-TL 12 880.- TL 600.- TL 10.000.- TL
  10.900.-TL 18 605.- TL 900.- TL 10.000.- TL
  11.200.-TL 24 465.- TL 1.200.- TL 10.000.- TL
  21.200.-TL 12 1.765.- TL 1.200.- TL 20.000.- TL
  21.800.-TL 18 1.210.- TL 1.800.- TL 20.000.- TL
  22.400.-TL 24 930.- TL 2.400.- TL 20.000.- TL
 
5- KONUT EDİNDİRME KREDİSİ  24.000,00 TL.
  (Kooperatif ortaklarına 30 ay vade %20 gider karşılığında) Net:20.000,- TL.
 
6- KONUT ONARIM KREDİSİ 13.440,00 TL.
 

(Heyelan,Yangın, Sel vb.Tabii Afetler için 24 ay vade %12 gider karşılığı) Net:12.000.- TL.

İsteğe Bağlı Üyeler 2023 Yılı Boyunca  Aylık  550,00 TL. Üyelik Aidatı Ödeyeceklerdir.