17 Kasım, 2018 - Cumartesi EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI

İş Kazası yardımları

 

Üyelerin çalıştıkları işyerinde uğradıkları işkazası sonucu ölmeleri halinde aile bireylerine aylık bağlanmakta, malül kalmaları halinde kendilerine maluliyet derecesine göre aylık veya toptan ödeme yapılmaktadır. Yine bu durumdaki üyelerin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı yapılmaktadır.

a- İş Kazası Ölüm Aylığı: Haksahibi eşlere 10 yıl süre için ödeme yapılmakta olup, 270 işkazası haksahibi dosyasına aylık 446,60 TL.ödenmesi planlanmaktadır.

b- Maluliyet Aylığı: Çalışamaz raporu alan Maluliyet oranı en az % 50 olan üyeye ödeme yapılmakta olup, maluliyet oranına göre aylık bağlanmaktadır. Maluliyet oranı % 100 olana aylık 446,60 TL. ödeme yapılmaktadır. 5 kişiye ödeme planlanmaktadır.

c- Öğrenim Yardımı: 105 öğrenciye yardım yapılmaktadır. Her öğrenciye öğretim yılı için yılda bir defa öğretim yılı başından itibaren :

  1. İlköğretimde okuyan öğrencilere       1.353,00 -TL. (20 öğrenci)
  2. Ortaöğretimde okuyan öğrencilere   1.639,00 -TL. (55 öğrenci)
  3. Üniversitede okuyan öğrencilere      2.365,00 -TL. (45 öğrenci)

ödenmektedir. Belirtilen bu iş kazaları yardımlarının tümü 1983 yılında kurulan yardım fonundan karşılanmaktadır.

 
© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA