15 Ağustos, 2018 - Çarşamba EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI

Kurul Üyeleri İle Sandık Personeline Yapılan İş Kazası Yardımı


Sandık organlarında görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine, yardım katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan miktar üzerinden iş kazası yardımı yapılır.
© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA