Online Başvuru Sistemi hakkında bilgi almak için tıklayınız....
 
»  Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinler Hakkında Kanunun 21.maddesi gereğince izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara 2012 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları;


Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 6.795 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 679 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.718 TL
Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.