İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı Yeni Teftiş Anlayışı Çerçevesinde İşçi İşveren ve Sosyal Taraflarla Biraraya Geldi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni Teftiş Anlayışı ve Bu Çerçevede Başlatılacak Projelendirilmiş Teftişler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” 03.06.2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda düzenlendi.Yaklaşık 150 katılımcının bulunduğu toplantıda açılış konuşmasını yapanİş Teftiş Ankara Grup Başkanı Çapan Dede ATUĞ, yeni teftiş anlayışı ve projelere değinerek iş teftişinin bilgilendirmeye dayalı, rehberlik eden ve yol gösterici olması gerektiğine, çalışma hayatının tüm tarafları ile işbirliği ve eğitim konusunun önemine ve önleyici nitelikte denetimler yapılması gerekliliğine değindi.İş Teftiş Kurulu Başkanımız Mehmet TEZEL yeni teftiş vizyonu ve çalışma stratejileri konusunda bilgi verdi. İş Müfettişi Birsen ERDİN ise İş Teftiş Kurulu’nun yapısını tanıtarak, iş müfettişlerinin Devlet adına çalışma yaşamının izlenmesi, denetlenmesi ve teftiş edilmesinden sorumlu tek birim olduklarından ve yetkilerini ulusal hukukun yanı sıra 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi’ne ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nden de aldıklarından bahsetti. Ayrıca iş teftişinde yeni yaklaşımlardan bahseden ERDİN, yeni teftiş anlayışlarını önleyici denetim, öncelikli sektör-öncelikli risk yaklaşımı, daha fazla işbirliği ile daha fazla eğitim ve iletişim şeklinde özetlenebilecek dört temel prensip üzerine kurduklarını anlattı. İş Müfettişi Gonca ŞAHİN ise, Ankara’da yürütülecek proje teftişlerini tanıtarak,tekstil, metal ve tuğla-kiremit sektörlerinin öncelikli sektörler olarak, Organize Sanayi Bölgelerinin ise öncelikli alan olarak belirlendiğini ifade etti ve teftişlerde üzerinde durulacak sorunları açıkladı.

İş Teftiş Ankara Grup Başkanı Çapan Dede ATUĞ’un açılış konuşması için tıklayınız.