PROGRAMLI TEFTİŞLER


İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştır.

Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal tarafların sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacına hizmet eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir.

Temel yaklaşım; Önlemenin ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma barışının sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, işyeri ve çalışma ortamından kaynaklanan mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, iş ilişkilerinin iyileştirilmesi, işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesi, yaş, cinsiyet ve sosyal durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin korunması ve güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk anlayışı oluşturulmasına katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak, “Risk Esaslı”, “İşkolu/Sektör Esaslı” ve “Alan Esaslı” teftişlerin yapılmasıdır.

Bakanlığımız 2011/8 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe giren İş Teftiş Rehberimizde genel çalışma planının “programlı teftiş” ağırlıklı olarak hazırlanması esası getirilmiştir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2014-2018 Stratejik Plan döneminde de önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak, gerek işin yürütümü gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden, işyerlerinde karşılaşılan sorunların öncelikle belirtilmesi ve bu sorunların giderilmesi amaçlanmakta, bu amacın hayata geçirilmesi için teftişlerin ağırlıklı olarak programlanmış teftişler şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN


1- Serbest Bölgelerde Kurulu İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Teftiş Programı

İzmir Ege Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest Bölgesi ve Gebze Teknoloji Serbest Bölgesinde 01.02.2012 – 28.02.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişlerde, toplam 11 iş müfettişi ve 14 iş müfettiş yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · İzmir’de 45, Kocaeli’nde 32 toplam 77 işyerinde 14.989 işçiye (% 61 erkek, %39 kadın) ulaşılmıştır.
      · Programlı teftiş kapsamında 149 işveren, 430 kadın, 1352 erkek olmak üzere toplam 1782 işçiye eğitim verilmiştir. Eğitim konularını 4857 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat hakkında bilgilendirme oluşturmaktadır.

2- Dokuma İşkolunda Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Programlı Teftişi

Bursa ili Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu merkez ilçeleri ile İnegöl ilçesinde 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte 7 iş müfettişi ve 15 iş müfettişi yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · 95’i asıl, 21’i alt işveren işyeri olmak üzere toplam 116 işyerinin teftişi yapılmıştır. Teftişlerde 8871 işçiye ulaşılmıştır.
      · Programlı teftiş kapsamında 73 işyerinde toplam 832 işçiye eğitim verilmiştir.

3- Konaklama Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Teftiş Programı

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Nevşehir, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Trabzon, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde 01.03.2012- 31.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte toplam 74 iş müfettişi ve 65 iş müfettiş yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · 945 asıl ve 354 alt işveren olmak üzere toplam 1299 işyerinin teftişi yapılmıştır. Teftişlerde toplam 67.279 işçiye ulaşılmıştır. Ulaşılan işçilerin 16.384 kadın, 47.319 erkek olmak üzere toplam 63.703 kişi asıl işveren, 3576 kişi alt işveren işçisidir.
      · Toplam 1.021 işyerinde 1901 işveren/ işveren vekiline, 5903’ü kadın 2.464’ü erkek olmak üzere 8.367 işçiye eğitim verilmiştir.

4- Dinlenme Tesisleri İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi

Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya illerinde 01.03.2012-30.11.2012 tarihleri arasında 6 iş müfettişi 4 iş müfettişi yardımcısı yürütülen programlı teftişte görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · 68 işyerinin teftişi yapılmış olup; yaklaşık % 13’ü kadın, % 87’si erkek olmak üzere toplam 1739 işçiye ulaşılmıştır. Dinlenme tesisleri işyerlerinde alt işverenlik uygulamasına da rastlanılmamıştır.
      · 68 işyerinde 68 işveren, 95’ i kadın 589’ ü erkek olmak üzere toplam 684 işçiye eğitim verilmiştir. Ayrıca İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış kitapçıklar işçi ve işveren yetkililerine dağıtılmıştır.

5- Çağrı Merkezlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Teftiş Programı

İstanbul ilinde 14.02.2012- 31.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte 8 iş müfettişi ve 7 iş müfettişi yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · 59 asıl, 42 alt işveren olmak üzere 101 işyerinde, 14.805’i kadın ve 10.622’si erkek olmak üzere 25.427 asıl işveren işçisine; 2069’u kadın 1219’u erkek olmak üzere 3288 alt işveren işçisine toplamda ise 28.715 işçiye ulaşılmıştır.
      · Sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

6- Maden Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesi Programlı Teftişi

Aydın, Denizli, Eskişehir, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinde 01.02.2012- 27.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte 13 iş müfettişi ve 1 iş müfettiş yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · 270 işyerinde 26.294’ü erkek, 475’i kadın toplam 26.769 işçiye ulaşılmıştır.
      · 26.768 işçiden % 15’ine eğitim faaliyetleri kapsamında iş mevzuatı hakkında bilgi verilmiştir.

7- Restoran İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı Teftiş

Ankara, Eskişehir ve Kocaeli illerinde 01.03.2012- 01.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte 11 iş müfettişi ve 7 iş müfettişi yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftiş sonucunda;

      · Teftişi gerçekleştirilen 205’i asıl işveren, 2’si alt işveren işyeri olmak üzere 207 işyerinde 3302’si erkek 543’ü kadın olmak üzere toplam 3.845 işçiye ulaşılmıştır.
      · Teftiş süresince 270 işçinin sigortalılığı sağlanmıştır.
      · 530 işverene, 350’si kadın ve 2.230’u erkek olmak üzere toplam 2.580 işçiye İş Kanunu eğitimi verilmiştir. Ayrıca İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı kitapçıklar eğitimlere katılanlara dağıtılmıştır.

8- Hazır Giyim ve Ayakkabı Satış Mağazalarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı Teftişi

Ankara ilinde 17.01.2012- 31.12.2012 tarihleri arasında yürütülen programlı teftişte 11 iş müfettişi ve 11 iş müfettişi yardımcısı görev almıştır. İşyerleri teftiş kapsamında 1 ile 9 arasında işçi çalıştıran mikro ölçekli işyeri oranı % 45, 10 ile 49 arasında işçi çalıştıran küçük ölçekli işyeri oranı % 49, 50 ile 249 arasında işçi çalıştıran orta ölçekli işyeri oranı % 6 oranındadır.

      · Teftişlerde 198 işyerinde 1116’sı (% 53) kadın, 979’u (% 47) erkek olmak üzere toplam 2095 işçiye ulaşılmıştır.
      · Teftiş programı süresince 18 işyerinde 56 işçinin sigortalılığı sağlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN

1- 2012 Yılı Maden Teftiş Programı

19/09/2011 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlığımız 2011/8 tarih sayılı genelgesi ve eki İş Teftiş Rehberine uygun olarak 2011 yılı Ekim ayında, 2012 yılında maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 ayrı teftiş programı planlanmaya başlanmış ve 10/01/2012 tarih 14 sayılı Makam Olur’u ile uygulamaya konulmuştur. Söz konusu programlı teftişler aşağıda açıklanmıştır.

  a- Yer altı Kömür İşletmelerinde Risk Esaslı Teftiş

Anılan programlı teftiş ile yer altı kömür işletmelerinde, havalandırma (çift yol bağlantısı, cebri havalandırma, exproof ekipman), nakliyat ve tahkimatlardan kaynaklanan risklerin önlenmesi amaçlanmış, ülkemizde bulunan ve havza halinde kömür üretimi yapılan tüm yer altı kömür işyerlerinde iki dönem halinde (Mart-Nisan-Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım) teftişler uygulanmıştır. Programlı teftiş kapsamında 164 yer altı kömür madeni işyerinde toplam 351 teftiş yapılmıştır.

 b- Yer üstü Maden İşletmelerinde (kömür dâhil) İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının İyileştirilmesi Teftişi

Anılan programlı teftiş ile Antalya, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Niğde, Manisa, Muğla, Sivas illerinde bulunan yerüstü kömür ile taş ocakları ve endüstriyel hammadde üretim işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. Programlı teftiş kapsamında 142 işyerinde tek aşamalı teftiş gerçekleştirilmiştir.

  c- Yer altı Metal Madeni İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının İyileştirilmesi Teftişi

Anılan programlı teftiş ile Denizli, Elazığ, Kastamonu, Kayseri, Muğla, Rize, Sivas, Tokat illerinde bulunan yer altı metal madeni işletmelerinde, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. Programlı teftiş kapsamında 64 yer altı metal madeni işyerinde tek aşamalı teftiş gerçekleştirilmiştir.

2- Yapı İşyerlerinde Yüksekte Güvenli Çalışma Hedefine Yönelik Risk Esaslı Teftiş

Söz konusu programlı teftişte özellikle büyük inşaat işyerlerinde denetim yapılarak çok sayıda işçiye ulaşılması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının niteliğinin ölçülmesi, olumsuz koşulların kabul edilebilir seviyeye getirilebilmesi, öncelikli olarak yüksekte güvenli çalışma ve yüksek risk taşıyan diğer unsurların hızlı bir şekilde takibe alınması, etkin ve caydırıcı idari yaptırımlar uygulanarak denetim sürecinin sonunda talep edilen iş güvenliği kriterlerinin işverenlerce ivedilikle sağlanması hedeflenmiştir.

Programlı teftişlerde toplam 11 İş Başmüfettişi, 20 İş Müfettişi ve 63 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

3- Hidroelektrik Santrali İnşaatı (HES) İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılan Programlı Teftiş (Pilot)

Programlı teftiş, İş Teftiş Kurulu faaliyet alanı bünyesinde bulunan Ankara, Sakarya, Düzce, Nevşehir, Kayseri, Kastamonu, Sivas, Bolu ve Tokat illerinde 17 adet Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatı işyerlerinin teftişini kapsamıştır.

HES’ da başlanılan pilot uygulamada iş sağlığı ve güvenliği koşullarının kabul edilebilir seviyeye çıkarılması, bunu temin etmek için de yeni bir teftiş stratejisi çerçevesinde etkin bir teftiş-yaptırım döngüsünün uygulanması amaçlanmıştır.

Programlı teftişler hazırlık aşaması ve uygulama aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiş olup programda 2 İş Başmüfettişi görev almıştır.

4- Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde İSG Alan Esaslı Teftiş-II

İkinci aşamada daha önce teftiş gören 126 işyeri denetim programına alınmış, ancak 7 işyerinin kapalı olmasından, 2 işyerinde faaliyet konusunun değişmesinden ve 1 işyerinin yakın zamanda işletme belgesi teftişi görmesi ve verilen sürenin dolmamasından dolayı toplam 10 işyerinde teftiş yapılmamıştır. Denetimi yapılan 116 işyerlerinde toplam olarak 9.098 işçiye ulaşılmıştır

Denetimi yapılan 116 işyerlerinden 250 ve daha fazla işçi çalıştırılan 7, 249-100 arası işçi çalıştırılan 17, 100-50 arası işçi çalıştırılan 17, 50-10 arası işçi çalıştırılan 61 ve 10’dan az işçi çalıştırılan 14 işyeri bulunmaktadır.

5- Gaziantep 1., 2., 3. ve 4 üncü Organize Sanayi Bölgelerindeki ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki Dokuma İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Risk Esaslı Programlı Teftiş

Programlı teftişle, belirlenen işyerlerinde, tekstil sektöründe karşılaşılan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşumunda temel teşkil eden risklerin azaltılarak sektörde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaştırılması ve önleyici tedbirlerin artırılarak daha güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmiştir.

Gaziantep 1., 2., 3. ve 4 üncü Organize Sanayi Bölgelerindeki ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki Dokuma İşkolundaki işyerlerinde, İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı tarafından incelenen iş kazaları raporlarına göre iş kazalarının oluşumundan temel teşkil eden risklerin;

      · İş ekipmanlarında koruyucular ve koruma donanımları ile ilgili eksiklikler,
      · İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili eksiklikler,
      · Makine kullanma talimatnameleri, uyarı ve işaretler ile ilgili eksiklikler,
      · Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili eksiklikler

ve bunlarla doğrudan alakalı diğer eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle dokuma işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde öncelikli olarak bu eksikliklerin ve bunlarla doğrudan alakalı diğer eksikliklerin denetlenmesi kararlaştırılmıştır.

6- OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde Alan Esaslı Programlı Teftiş

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan teftişler, öncelikli riskleri belirleyerek önleme politikaları geliştirme, gelecekte yapılacak periyodik ve planlı teftişler için veri sağlama, alandaki işyerlerinin çalışma şartlarını ve ortamını mevzuata uygun hale getirme ve sorunlara kalıcı, sistematik iyileşme sağlama, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerleşmesi için rol alması gereken ve de yetki ve sorumlulukları bulunan diğer kurum ve kuruluşları alana çağırıp onlara rehberlik etme, kaynakları etkin ve verimli kullanma amacını taşımaktadır.

7- Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Makine Ağırlıklı İmalat Sektöründe Risk Esaslı Programlı Teftiş

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde makinelerden kaynaklı iş kazalarının önlenmesi, yangın parlama ve/veya patlama tehlikesi açısından; iş ekipmanlarının risklerinin değerlendirilmesi, bu risklerin ortadan kaldırılması için alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, yapılması gerekenlerin sosyal taraflarla paylaşılması, rehberlik etme, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması ve bölgede yerleşmesi adına yetki ve sorumlulukları bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması ve başkanlığımız kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla genel teftişlerin yapılması planlanmıştır.

Teftişlerde 5 İş Başmüfettişi, 6 İş Müfettişi ve 25 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

8- Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Teknisyenlerin Pnömokonyoz ve Diğer Meslek Hastalıklarına Maruziyetinin Önlenmesi, Laboratuvarların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının İyileştirilmesi Hedefli Programlı Teftiş

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan programlı teftiş ile genel anlamda diş laboratuvarlarında çalışan diş teknisyenlerinde pnömokonyoz (silikozis vb.) başta olmak üzere olası meslek hastalıklarını önlemek amaçlanmıştır. Program kapsamında, Ankara başta olmak üzere Adana ve Hatay illeri pilot bölge seçilmiş olup, denetim ve incelemelerimizin sonrasında alınacak sonuç-değerlendirmeler ışığında, yakın gelecekte, laboratuvarların yoğun olduğu illere ve ilerideki dönemde Türkiye çapında bu konuda etkin bir programlı teftiş çalışması yürütülmesi planlanmıştır.

Teftişlerde 2 İş Baş Müfettişi, 1 İş Müfettişi ile 4 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

Programlı teftişler kapsamında Adana’da 9, Hatay’da 11ve Ankara’da 44 olmak üzere ülke genelinde toplam 64 diş protez laboratuvarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapılmıştır.

10- Ankara Siteler Bölgesinde Mobilya İmalatında Kullanılan Makineler ile Polyester (cila, boya, kale) Sektöründe Yangın ve Patlama Riskleri Esaslı Programlı Teftiş

Mobilya sektöründe makinelerden kaynaklı iş kazalarının ve sektördeki işyerlerinde olası yangın-patlama olaylarının önlenebilmesi amacıyla, İş teftiş Ankara Grup Başkanlığı görev alanı içerisinde Siteler Bölgesinde programlı denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekli görülmüştür.

Programlı teftişler, bölgede faaliyet gösteren işyerlerinde yangın ve patlama risklerini belirleme, bu riskleri ortadan kaldırmak için alınması gerekli önlemleri gerek teknik olarak gerekse mevzuat çerçevesinde olması gerekeni taraflarla paylaşma ve gelecekte yapılacak periyodik ve planlı teftişler için veri sağlama, alandaki sorunlara kalıcı ve sistematik iyileşme sağlama, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etme ve Başkanlık kaynaklarını etkin ve verimli kullanma amacını taşımaktadır. Buna ek olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını %20 azaltma, işletmelere bilgilendirici ve rehberlik edici bir yaklaşım benimseyerek işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, makine ve iş ekipmanı kaynaklı tehlike ve risklere dikkat çekme ve işyerlerinde gerçekleştirilecek denetim ile işletmelerin makine risk değerlendirmesi yapmalarını sağlatma, programlı teftişin amaçları arasındadır.

11- Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde Alan Esaslı Programlı Teftiş

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 2011 yılı Mayıs ayında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Alan Esaslı Projelendirilmiş Denetim kapsamında 157 işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel teftişler yapılmıştır. Bu teftişlerde tespit edilen noksan hususlar; risk değerlendirmesi, kimyasal madde kullanımı ve depolanması, patlayıcı ortam sınıflandırma ve patlamadan korunma dokümanı, iş ekipmanları ve makine emniyeti, basınçlı ekipmanlar, çalışanların sağlık gözetimi, eğitimi ve bilgilendirmeleri, kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri bina ve eklentileri, elektrik tesisatı, acil çıkış yolları ve kapıları, yangınla mücadele, havalandırma ve işyeri hava kalitesi, ortam sıcaklığı, gürültü, titreşim, aydınlatma, soyunma ve dinlenme yerleri, kişisel koruyucu donanımlar ana başlıkları altında 140 alt başlık olarak tespit edilmiştir. Teftişler sonunda düzenlenen raporlarda bu noksanlıklara ilişkin süre verilmesi, mehilsiz tebligat yapılması, kapatılma ve idari para cezası verilmesi işlemleri uygulanmıştır.

12- Sınaî Gaz Depolaması ve Dolumu Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş

Sınaî gaz depolaması ve dolumu işleri yapılan işyerlerinde programlı teftiş yapılmasında iş ve işlemlerin niteliğinden dolayı patlama, yangın, boğulma, zehirlenme, aşırı soğuk sıvı ve tesisatla temas gibi tehlikelerden kaynaklanacak kazaları önleme, meydana gelebilecek patlama ve yangınların fiziksel ve kimyasal etkilerinden işyerinde çalışanların ve işyeri çevresinde bulunanların etkilenmesini önlemek veya en aza indirmek için işyerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlama, bu işyerlerinin özellikleri nedeniyle ortaya çıkan risklerin önlenebilmesi için idari ve koordinasyona yönelik tedbirlerin belirlenmesi, üretimin sektör genelinde ulusal ve/veya uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere uygun şekilde yapılmasını sağlama, denetimlerde bilgilendirici ve rehberlik edici bir yaklaşım benimseyerek işyerlerinde çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmasını ve farkındalık oluşmasını sağlama, tehlikeli kimyasallar ile çalışan işçilerin maruziyetini önleyecek tedbirleri aldırarak meslek hastalıklarına yakalanmalarını önleme, uygulanacak programlı denetimlerle sınaî gaz depolama ve dolumu yapılan işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünden belirli bir iyileştirme gerçekleştirme ve standartlarda ve mevzuatta belirtilen kriterlere uygun şekilde üretilmiş, tamir-bakım, kontrol ve muayenesi yapılarak doldurulmuş, usulüne uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi yapılmış tüp, tüp demeti, yalıtımlı sıvı kapları veya dökme gaz taşıma tanklarının tüketim için gönderilmesi sağlanarak tüketicinin de can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunma hususları amaçlanmıştır.

13- Antalya Organize Sanayi Bölgesi Alan ve Risk Esaslı Programlı Teftişler

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Alan ve Risk Esaslı Programlı Teftişler kapsamında teftişi yapılacak işyerlerinde işverenlerin ve çalışanların işyerinin faaliyet gösterdiği alanda sektöre özel riskler ve bu risklerinden korunmak için alınması gerekli tedbirler hakkında bilgilendirilmesi, yapılacak denetimlerle işyerlerinde sektöre özel majör risklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin aldırılması amaçlanmıştır.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen bu teftişlerde İş Teftiş Antalya Grup Başkanlığında görevli 5 İş Müfettişi görev almıştır.

14- Metal İşkolunda, Preslerde Güvenli Çalışma Koşullarını Sağlamaya Yönelik Programlı Teftiş

İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığınca yürütülen söz konusu programlı teftişte, otomotiv sektörüne bağlı yan sanayinde imalat sürecinde kullanılan pres makinelerinde risklerin tespit edilmesi, bu riskler çerçevesinde, kısa ve uzun vadede işletmelerde alınabilecek proaktif tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. Teftişler otomotiv yan sanayinin yoğun olduğu Bursa il ve ilçelerinde yürütülmüştür.

Otomotiv ana sanayine parça üreten ve ağırlıklı olarak pres kullanan 90 işyeri teftiş kapsamına alınmış olup, bu işyerlerinde genel olarak; otomotiv yan sanayi parçaları (metal ve kauçuk), ferforje, soba, metal ambalaj, radyatör, çeşitli makinelerin metal aksamlarının üretimi yapılmaktadır.

15- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Risk Esaslı Programlı Teftiş

Programlı teftiş, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı bünyesinde bulunan “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi”ndeki (açık ve faal olan) tüm işyerlerini kapsamıştır.

Yapılan programlı teftiş; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde öncelikli riskleri belirleyerek önleme politikaları geliştirme, sektörde kalıcı ve sistematik iyileşme sağlama, gelecekte yapılacak periyodik ve planlı teftişler ile Seveso Teftişleri için veri sağlama, teknik açıdan ilgili taraflara rehberlik etme ve Başkanlığımız kaynaklarını etkin ve verimli kullanma amacını taşımaktadır.

16- Çağrı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş (Pilot)

İstanbul bölgesindeki Çağrı Merkezlerinde; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için alınması gerekli tedbirleri önceden tespit etmek, öncelikli riskleri belirleyerek önleme politikaları geliştirmek, sektörde kalıcı ve sistematik iyileşme sağlamak, gelecekte yapılacak teftişler için veri tabanı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara rehberlik etmek ve çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek amacıyla İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı tarafından “Çağrı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Teftiş Projesi” yürütülmüştür. İstanbul’da bulunan Çağrı Merkezlerinden en fazla işçi çalıştıran ve farklı iş kollarına hizmet veren işyerlerinden 7 örnek işyeri seçilmiştir.

17- İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesinde Kurulu Bulunan Metal Kaplama İşyerlerinde Risk Esaslı Programlı Teftiş

Programlı teftişler ile çalışma yapılacak bölgede galvano sektörüne yönelik işyeri, işçi ve kullanılan imalat yöntemleri ile kimyasalları kapsayacak verilerin çıkarılması, mevzuatın uygulanabilirliğinin gözlemlenmesi ve denetlenmesi, sektöre ilişkin diğer tehlike kaynaklarının değerlendirilmesi, galvano sektöründe tespit edilen risklerin, yapılacak denetimler ve uygulanacak bilgilendirme gibi diğer çalışmalar ile ortadan kaldırılması ve/veya minimum düzeye indirilerek muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Programlı teftişlerde İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığında görevli 2 İş Baş Müfettişi, 4 İş Müfettişi ve 28 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

18- Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesinde Bulunan Büyük Ölçekli Sanayi İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İyileştirilmesi Hedefli Programlı Teftiş

Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde bulunan büyük sanayi işyerleri; gerek istihdam ettiği işçi sayısı olarak, gerekse de içerdiği risklerin işyeri sınırlarını aşarak çevresinde bulunan bölgeyi de etkileyebilecek mahiyette olması sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak teftişler açısından öncelikli sırada yer almaktadır. Programlı teftiş kapsamında değerlendirilen işyerlerinde, uzunca sayılabilecek bir süre boyunca genel teftiş yapılmamış olmasının yanı sıra, süreklileştirilemeyen tekil teftişlerle iyileştirme sağlanamayacağı hususu da tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu hususlar çerçevesinde, programlı teftiş kapsamına alınmış olan işyerlerinin, sistemli ve düzenli bir şekilde, gerekli iyileştirmeler sağlanana kadar teftiş kapsamında kalması amaçlanmıştır.

Programlı teftişlerde İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığında görevli 6 İş Müfettişi ile 22 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

19- Tersane İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş

İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığınca yürütülen programlı teftiş ile gemi inşa, onarım ve yat üretimi yapılan işyerlerinde; sektöre özgü sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, özellikle teftiş konusu kapsamında alınması gerekli tedbirlerin yerindeliğinin tespiti, özellikle teftiş konusu kapsamında alınmamış tedbirlerin aldırılması, muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, azaltılması ve/veya şiddetin düşürülmesi, sektör genelinde is sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanırlılığını sağlamaya yönelik sinerji oluşturulması, sektör genelinde İSG mevzuatının uygulanırlılığını sağlamaya yönelik karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

Programlı teftişlerde 2 İş Müfettişi ile 10 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır. Program kapsamında yüksekte çalışma, elektrik tehlikeleri ve işyeri iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ile işyerlerinde “yangın ve/veya parlama, patlamalara” karşı alınan tedbirler denetlenmiştir.

20- Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Muradiye Sanayi Bölgesi ile Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgelerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”nın Önlenmesine Yönelik Olarak Planlanan Alan Esaslı Programlı Teftiş

Manisa ilinde 2010 yılında toplam 5.604 iş kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda, 92.686 iş günü kaybı oluşmuştur. Bu kazaların sonucunda 36 işçi yaşamını yitirmiş olup, 53 işçi ise sürekli işgöremez hale gelmiştir. 22 işçi meslek hastalığı teşhisi ile tedavi altına alınmış bunlardan 2 si sürekli iş göremez hale gelmiştir. Bu istatistikler ışığında iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi ve bu problemlerin çözümü için, hedef olarak seçilen Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye Sanayi Bölgesi, Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgelerinde, “Sağlık ve Güvenlik Planı” çerçevesinde ve “Risk Analizi” esaslı programlı denetim yöntem ve modellerinin uygulanması amaçlanmıştır.

Programlı teftişler 3 ekip halinde gerçekleştirilmiş olup, teftişlerde İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığında görevli 2 İş Baş Müfettişi, 4 İş Müfettişi ile 16 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.

21- Denizli ilinde 6 işkolunda Dokuma Fabrikaları ve Tekstil İşletmelerinde Sektör Esaslı Risk Bazlı Alan Teftişi

Bakanlığımız kayıtlarına göre, Denizli ilinde 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam kayıtlı işçilerden sırasıyla 12, 26 ve 18 işçi iş kazası sonucu yaşamını yitirmiş ve yine sırasıyla 31, 27 ve 19 işçi sürekli iş göremez hale gelmiştir. Denizli ilinde 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam kayıtlı işçiler sırasıyla 42.767 gün, 49.861 gün ve 42.714 gün geçici iş görememezlik kaybına uğramışlardır. Bilindiği gibi Denizli ili tekstil ve dokuma fabrikalarının yoğun olduğu bir şehrimizdir. Dokuma fabrikalarında özellikle gürültü ve toz problemleri, yangın riski, tekstil boyahanelerinde ise kimyasal maddeler bulunmaktadır. Gürültü, toz ve kimyasal maddeler meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Bu nedenle Denizli ilinde tekstil sektöründe “Sektör Esaslı Risk Bazlı Alan Teftişi” uygulaması yapılması planlanmıştır.

Tekstil işyerleri Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi, Bozkurt Mah., Gümüşler Mah, Hacıeyüplü Mah., Pınarkent Beldesi ve Buldan”da yoğunlukla bulunmaktadır. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde dokuma ve tekstil işkolunda 100 civarında işletme faaliyetini sürdürmektedir. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerleri büyük işletmeler olup, tamamı teftiş programı kapsamına alınmıştır. Diğer işyerleri için ise en az 20 ve üzeri isçi çalıştıran işyerlerinin programlı teftişe alınması düşünülmüştür. Organize Sanayi Bölgesi dışında da büyük ve orta ölçekli (20 ve daha üzerinde işçi çalıştıran) yaklaşık 100 işyerinin faaliyette bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda toplam 200 adet işyeri programlı teftişin konusu olmuştur. Faal olan 167 işyerinde teftişler tamamlanmıştır. Toplam 167 işyerinin, 58 i sadece dokuma-örme, 27 si boya-baskı ve/veya apre, 32 si sadece konfeksiyon, 5 i nakış, 4 ü iplik fabrikasıdır. 32 si yarı entegre firma olup dokuma-örme ve konfeksiyon işi yapmaktadır. Geri kalan 9 işyeri de entegre firma olup, bünyesinde iplik & dokuma, dokuma, örme, boya, apre ve konfeksiyon işi yapmaktadır.

22- Metal ve Dokuma İşkollarında Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Sağlanması, İş Ekipmanlarından Kaynaklanan Risklerin Giderilmesi, Yangın ve Patlamaların Önlenmesi İle İlgili Risk Esaslı Programlı Teftiş

İş Teftiş Malatya Grup Başkanlığınca yürütülen söz konusu programlı teftiş ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli eğitim almalarının sağlanması, kullanılan makine ve ekipmanlardaki ve bunların kullanımından doğabilecek risklerin giderilerek mevzuata uygun hale getirilmesinin sağlanması, kullanılan makine ve ekipmanların “Makine Emniyet Yönetmeliği”ne uygunsuzluğunun tespiti halinde, uygunsuz makine ve ekipmanlar ile bunların üreticilerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi sonucu piyasaya arz edilen makine ve ekipmanların mevzuata uygun hale getirilmesinin sağlanması, yangın ve patlama riski olabilecek işyerlerinde bu risklerin ortadan kaldırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Malatya, Elazığ ve Adıyaman illerinde yapılan bu teftişlerde 2 İş Müfettişi görev almıştır.

23- Ağaç İşleme ve Mobilya İmalat Sektörün Faaliyete Bulunan İşyerlerinde Risk Esaslı Programlı Teftiş

İş Teftiş Samsun Grup Başkanlığınca yürütülen programlı teftişler kapsamındaki denetimlerle ağaç işleme ve mobilya imalat sektöründe çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun hale getirilmesi ve işçilerin ve işverenlerin alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, belirtilen risklerin ortadan kaldırılması ve işyerlerinde çalışma barışının sağlanması amaçlanmıştır.

Program, Çorum Amasya ve Ordu illerinde bulunan Ağaç şekillendirme işlemlerinin yapıldığı ve üretim yöntemi, çalışma koşulları açısından benzer özellikler gösteren kamu ve özel sektöre ait işyerlerini kapsamıştır. Teftişlerde 3 İş Müfettişi görev almıştır.

24- Karadeniz Ereğli, Çaycuma, Bartın, Karabük Organize Sanayi Bölgelerinde Programlı Teftiş

İş Teftiş Zonguldak Grup Başkanlığınca gerçekleştirilen programlı teftişlerin birinci aşamasında yapılan alan esaslı denetimlerle öncelikli riskleri belirleyerek veri tabanı oluşturma, daha sonra yapılacak periyodik ve planlı teftişler için veri sağlama, teknik açıdan ilgili taraflara rehberlik etme ve önleme politikaları geliştirme; ikinci aşamada yapılan denetimlerde ise mevcut riskli sektörlerde kalıcı ve sistematik iyileştirmelerle, birinci aşamada yapılan teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların azaltılmasını sağlanma ve iş güvenliği bilincini oluşturma amaçlanmıştır.

Teftişlerde 3 İş Baş Müfettişi ile 3 İş Müfettişi Yardımcısı görev almıştır.