Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Adres: İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA


Telefon:    0 312 296 60 00
Faks:       0 312 215 50 28

Yetkilendirme için: 0 312 296 60 00

  • Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler

Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler Mail Adresi Konular Telefon  
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ikdh.isggm@csgb.gov.tr Evrak Takibi 296 66 73
296 66 83
 
Eğitim ve Tanıtım Organizasyon Daire Başkanlığı eto.isggm@csgb.gov.tr Tanıtım Ve Organizasyon ile ilgili hususlar, 296 68 43  
Eğitim Yayın ve Dökümantasyon talepleri ve ilgili diğer hususlar 296 67 12
296 67 56
 
Yetkilendirme Daire Başkanlığı yetkilendirme.isggm@csgb.gov.tr Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri, 296 73 49  
Eğitim Kurumları, 296 73 37  
Belgelendirme, 296 71 58  
Eğitici Belgeleri, 296 73 32  
İSG-KATİP İle İlgili İşlemler 296 73 24  
Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı pgd.isggm@csgb.gov.tr Kişisel Koruyucu Donanımlar Ve Piyasa Gözetim ile ilgili hususlar, 296 67 04  
Kişisel Koruyucu Donanımlar Denetim Sonrası İşlemler 296 67 06
 
Politika ve Strateji 
Daire Başkanlığı
stratejivepolitika.isggm@csgb.gov.tr Ulusal İSG Konseyi, 296 67 40  
Projeler, 296 68 15  
İşbirlikleri, 296 66 19  
İş Sağlığı ile ilgili diğer hususlar 296 67 24
296 67 72
296 67 73
 
İş Güvenliği Daire Başkanlığı isguvenligi.isggm@csgb.gov.tr İSG Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler ile ilgili soru ve görüşler 296 77 13

 
İSGGM Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü donersermaye.isggm@csgb.gov.tr Döner sermaye işlemleri ile ilgili hususlar 296 66 89
296 66 90
296 65 27
 

  Kasım ÖZER
GENEL MÜDÜR

 

  İsmail GERİM
Genel Müdür Yardımcısı
  Dr. Rana Güven
Genel Müdür Yardımcısı

  Sedat YENİDÜNYA
Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Birimler
  • İş Güvenliği Dairesi Başkanlığı
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi D.Bşk.
Bağlı Birimler
  • Politika ve Strateji 
    Daire Başkanlığı
  • Yetkilendirme Denetimi D.Bşk.
Bağlı Birimler
  • İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. D.Bşk.
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım D.Bşk.