"İSG hizmetleri Yönetmeliği" metni için tıklayın.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ".

"İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.".

"“26. 12. 2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin metni için tıklayınız.”

"“Tebliğin Eki için tıklayınız.”

"“Tebliğde bulunamayan kodlar ile ilgili açıklama için tıklayınız.

"ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ(05.02.2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)"

"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 08.02.2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır."

"İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

"“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.01.2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır."

"Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"25.01.2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21/02/2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi gazete'de yayınlanmıştır."

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.03.2013 tarihli ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır." tıklayın.

"İşyeri Tehlike Sınıfları " tıklayın.

"İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır." tıklayın.

"Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16/04/2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır." tıklayın.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ(25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)