Pnömokonyoz Tanı Şeması
 

 

 * İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü  alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler,  çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.).

 

 ** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www.isggm.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.                    

 

***  A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir.  Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.             

 

 

- ULUSAL PNOMOKONYOZ ONLEME EYLEM PLANI

- PNÖMOKONYOZ OKUYUCU HEKİM  LİSTESİ 

- PNOMOKONYOZ BROŞÜR

- ASBEST BROŞÜR

- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

- ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

- TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

- PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BELGELERİN ÖRNEĞİ

 

 

 

PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 

A-)14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete yayınlanmış olan “Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” in ;

 

1)      “Toz ölçüm sonuçlarının saklanması” başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.)  toz ölçüm sonuçlarının bir örneği,

 

2)      “Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi” başlıklı 27’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.)  A ve B okuyucularının nihai değerlendirme sonuçları,

 

3)      “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen işçilerin Meslek Hastalıkları Hastanesince düzenlenen raporlarının bir örneği,

 

4)      Geçici Madde 2’ de (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) belirtilen İşveren Bildiri Formu-EK-1,

 

5)      “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu-EK 4  (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.)  işçiler için doldurulacaktır.

 

B-) 26.12.2003 tarih ve25328 tarihli Resmi Gazete yayınlanmış ve 15.4.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş  olan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”

 

1)      “Kayıt Tutulması” başlıklı 20 inci maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi,

 

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin Pnömokonyoz İzleme Birimi”ne iletilmesi.

 

 

 

ADRES: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM),

                İstanbul Yolu 14. km. Köyler/ANKARA

 

 

PNÖMOKONYOZ EĞİTİM SEMİNERİ MÜRACAAT FORMU