Dr. Sıddık TOPALOĞLU

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı


 


1961 yılında İzmir’de doğdu.

D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat teorisi ve Kantitatif Yöntemler Bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat anabilim dalında ‘’ Enflasyonun Ücretler Üzerinde Etkileri- Türkiye Örneği ‘’ yüksek lisans tezi ile ‘’Bilim Uzmanı ‘’ unvanını 1986 yılında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında   ‘’ Türkiye’de de Gençlerin İstihdamının Geliştirilmesi ‘’ doktora tezi ile      ‘’ Bilim Doktoru ’’ unvanını 1992 yılında aldı.

1985 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna İş Müfettiş Yardımcısı olarak intisap etti. Aynı kurulda İş Müfettişi, Baş İş Müfettişi, İş Teftiş İzmir Grup Başkan Yardımcısı ve İş teftiş İzmir Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. 

Mart/2007 ile Şubat / 2008 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkan vekilliği görevini yaptı.

2000 ile 2007 yılları arasında  ‘’ Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimlerini İzmir’de Seçilen Sanayi Meslek Dallarında 2003 yılı itibari ile sona Erdirilmesi (İLO/İPEC)’’ , ‘’  Mobilya Sektöründe Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi (İLO/İPEC )‘’proje koordinatörlüklerini yaptı.

D.E.Ü. Meslek Yüksek Okulunda 1988 yılında ‘’ İş Uygulaması ve Denetim çalışmaları’’ dersini, 2006–2007 yılları arasında Mühendislik Fakültesinde ‘’ Mühendisler İçin İş Hukuku ‘’ dersini, 2006–2007 yıllarında Avrupa Topluluğu Merkezinin tertip ettiği İnsan kaynakları Kurslarında İş Hukuku ile ilgili dersler verdi.

Çalışma hayatı ve iş hukuku ile ilgili birçok seminerler vermiş, konuşmalar yapmış ve panellere katılmış ve yine konu ile ilgili Popüler ve Bilimsel yazı, makale ve tebliğleri bulunmaktadır. 

24.09.2008 tarihinden bu yana Müsteşar yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.