K I D E M  T A Z M İ N A T I

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 - Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not :5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 70inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlara %180, ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) - 3600 (Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine % 40 oranı uygulanacaktır. Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

01.07.2015 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının :
             
1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0.083084
             
1500 x 0.083084 = 124.626
             
2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0.083084
             
8000 x 0.083084 = 664.672
             
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı:
              
500 x 0.083084 = 41.542
            
4- Taban Aylığı Göstergesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 1.300,54
              
1000 x 1.300,54 = 1.300,540
5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
             
1500 + 8000 = 9500
             
9500 x 0.083084 = 789.298
             
789.298 x 2 (%200) = 1.578,596
              

=

124.626 664.672 41.542 1.300,540 1.578,596
         

=

 3.709,98